rue Thomas Byrne
(d ‘Haus lenks vun der Post )
L-3761 Tétange

T. +352 26 56 30 04
Email: kayl@pt.lu

Öffnungszäiten
Dënschtes 14.00 – 20.00

Donneschtes 14.00 – 20.00

Méi Infos op www.jukate.lu 

https://www.facebook.com/Jugendtreff-K%C3%A4lT%C3%A9iteng-523168647793664/

Jugendinfo Punkt Jugendhaus Kayl

 

 

 

 

 

Jugendinfo Punkt Jugendhaus Kayl

 

 

 

 

 

Jugendtreff Käl Téiteng

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendtreff Käl Téiteng